Check: toekomstplan (ruimtelijke basisstructuur) Overvecht Centrum

Deze opdracht is uitgevoerd door Eva en Rachella
Looptijd opdracht: Januari – maart 2023

Van 13 tot 19 maart was het de Week van Overvecht Centrum. Deze week stond het toekomstplan voor dit gebied in de spotlights. De wens is dat Overvecht Centrum het kloppend hart van de wijk Overvecht wordt en betrokkenen geloven dat dit gebied veel beter kan worden ingericht, onder andere met meer woningen, groen, nieuwe winkels en ruimte voor terrassen en de weekmarkt.

Er wordt een toekomstplan ontwikkeld, dit gaat over het hele gebied: het winkelcentrum, de parkeerplaats en alle woningen en gebouwen. Een team van betrokken inwoners en ondernemers uit de wijk, eigenaren van grond en gebouwen en de gemeente werken sinds 2022 aan dit plan. Wij werkten mee aan de ‘check’ van dit toekomstplan (de ruimtelijke bassistructuur) voor Overvecht Centrum.

De Check
Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan en mag meedenken, meepraten en meebeslissen over diens leefomgeving, daarom hebben we ons in dit project ingezet om een grote en diverse groep mensen te bereiken, te informeren en te bevragen.

“Op naar een gebied dat voor iedereen fijn, leuk en toegankelijk is!”

Onze aanpak

  • Wen ontwikkelden gezamenlijk een enquete gericht op bezoekers van Overvecht Centrum
  • We organiseerden een focusgroep, gericht op jongeren 18 – 25 jaar
  • We ontwikkelden een aparte vragenlijst voor jongeren 14 – 18 jaar, uitgezet via jongerenwerk en scholen
  • We organiseerden drie gespreksdagen in Shoppingcentre Overvecht, met als doel om te informeren, vragen te beantwoorden en meningen op te halen aan de hand van de enquete
  • We zetten een offline- en online promotie campagne uit om mensen te activeren en uit te nodigen voor de Week van Overvecht Centrum

Meer weten?

In onze trajecten verdiepen we ons in de wijk waar we zijn, we hebben oog voor wensen, kansen en gevoeligheden die er zijn door onze persoonlijke aanpak. Zo komen we altijd tot een gedragen en gemotiveerd eindresultaat. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Werkwijze en rol TSC

Opbrengst/uitkomst/output

Foto’s

Foto’s

Testimonial

  • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

    Naam auteur