Podium om de Hoek & Kunst in de Wijk

Uitvoering door Rachella 
Looptijd opdracht: oktober 2022 – juli 2024

‘Als de mensen niet naar cultuur (kunnen) komen, brengen we cultuur naar de mensen.’ Vanuit dit gedachtegoed zijn de projecten Podium om de Hoek en Kunst in de Wijk opgezet; zodat bewoners dichtbij huis van een cultureel programma kunnen genieten, of zelf op het podium kunnen stappen.

Podium om de Hoek
In dit project worden de betrokken locaties (buurtinitiatieven in zelfbeheer) ondersteund in hun ontwikkeling als (kleinschalig) podium en cultuur- aanbieder in de wijk.

Kunst in de Wijk
Dit project stimuleert kunst- en cultuurparticipatie in de wijk, op een laagdrempelige manier. Op verschillende locaties worden exposities opgezet en workshops (of andere creatieve processen) georganiseerd, waarbij kunstenaars en wijkbewoners samen kunst maken.

Dwarsverband is de vereniging van bewonersinitiatieven in zelfbeheer en ZIMIHC is een ondersteuningsorganisatie voor amateurkunst.

De aanpak
Uitgangspunt is om regie en verantwoordelijkheid bij de locaties zelf te laten en te ondersteunen waar nodig. O.a. bij het maken / betrekken van programma, productie en techniek, financiën, communicatie & bereik.

  • Vanuit de locaties onderzoeken wat wensen, visie en uiteindelijke doelstellingen zijn
  • Advies en praktische ondersteuning bij programmering en organiseren van events en activiteiten
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van promotie materiaal, bereiken van doelgroepen en verslaglegging
  • Sturen op budget, financiële afspraken en randvoorwaarden
  • Organiseren van werk- en inspiratiesessies, met sprekers en verdieping op relevante vraagstukken en thema’s

Werkwijze en rol TSC

Opbrengst/uitkomst/output

Foto’s

Testimonial

  • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

    Naam auteur