De Sociale Buurtmarkt

Onderzoekers zijn het erover eens dat het stimuleren van betrokkenheid onder bewoners in buurten belangrijk is voor de samenleving. Mensen beleven hun buurt positiever wanneer zij elkaar ontmoeten, dan wanneer er weinig tot geen contact is met elkaar.

We ontwikkelden een concept dat deze laagdrempelige ontmoeting en betrokkenheid stimuleert. De Sociale Buurtmarkt is een ‘markt evenement’ dat bestaat uit verschillende elementen (denk aan een rommelmarkt, kinderactiviteiten, workshops en voorstellingen), waardoor er ingespeeld wordt op diverse motivaties van buurtbewoners. Zo is het mogelijk om op een ongedwongen manier een grote groep verschillende mensen bij elkaar te brengen in allerlei buurten.

“Een markt waar ontmoeting, verbinding met de buurt, ontspanning en nieuwe ontdekkingen centraal staan.”

De Sociale Buurtmarkt

Onderzoekers zijn het erover eens dat het stimuleren van betrokkenheid onder bewoners in buurten belangrijk is voor de samenleving. Mensen beleven hun buurt positiever wanneer zij elkaar ontmoeten, dan wanneer er weinig tot geen contact is met elkaar.

We ontwikkelden een concept dat deze laagdrempelige ontmoeting en betrokkenheid stimuleert. De Sociale Buurtmarkt is een ‘markt evenement’ dat bestaat uit verschillende elementen (denk aan een rommelmarkt, kinderactiviteiten, workshops en voorstellingen), waardoor er ingespeeld wordt op diverse motivaties van buurtbewoners. Zo is het mogelijk om op een ongedwongen manier een grote groep verschillende mensen bij elkaar te brengen in allerlei buurten.

“Een markt waar ontmoeting, verbinding met de buurt, ontspanning en nieuwe ontdekkingen centraal staan.”

Werkwijze en rol TSC

De Sociale Buurtmarkt wordt zoveel mogelijk in samenwerking opgezet, waarbij wij de rol en taken van producent en aanjager, communitybuilder, productieleider, programmeur en communicatie/promotie op ons kunnen nemen. We zorgen voor een gezamenlijke start, begeleiding en meerdere bijeenkomsten en werksessies. We bieden hiermee randvoorwaarden voor een geslaagd evenement, en zorgen dat bewoners en partijen hetgeen kunnen doen wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. 

Opbrengst/uitkomst/output

De projectdoelen zijn afhankelijk van o.a. de locatie en behoeften van de betrokken doelgroepen. Dit houdt in dat ook de opbrengsten per keer verschillen. Uitgangspunt is altijd het samenbrengen van verschillende doelgroepen en verbinding maken tussen de betrokken bewoners, professionals en initiatieven. In Overvecht was de SBM een waardevol netwerkmoment voor professionals uit de wijk, een mooi podium voor (startend) talent uit de wijk en een uniek moment waarop veel mensen met verschillende achtergronden laagdrempelig bij elkaar kwamen. Hier leerden ze zowel elkaar als het aanbod in de wijk kennen.

Werkwijze en rol TSC

De Sociale Buurtmarkt wordt zoveel mogelijk in samenwerking opgezet, waarbij wij de rol en taken van producent en aanjager, communitybuilder, productieleider, programmeur en communicatie/promotie op ons kunnen nemen. We zorgen voor een gezamenlijke start, begeleiding en meerdere bijeenkomsten en werksessies. We bieden hiermee randvoorwaarden voor een geslaagd evenement, en zorgen dat bewoners en partijen hetgeen kunnen doen wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. 

Opbrengst/uitkomst/output

De projectdoelen zijn afhankelijk van o.a. de locatie en behoeften van de betrokken doelgroepen. Dit houdt in dat ook de opbrengsten per keer verschillen. Uitgangspunt is altijd het samenbrengen van verschillende doelgroepen en verbinding maken tussen de betrokken bewoners, professionals en initiatieven. In Overvecht was de SBM een waardevol netwerkmoment voor professionals uit de wijk, een mooi podium voor (startend) talent uit de wijk en een uniek moment waarop veel mensen met verschillende achtergronden laagdrempelig bij elkaar kwamen. Hier leerden ze zowel elkaar als het aanbod in de wijk kennen.

Foto’s

Testimonial

  • Hier komt nog een testemonial van de social buurtmarkt

    Naam auteur