Verbindingsprojecten

Wij werken graag aan projecten die zorgen voor verbinding tussen bewoners(groepen), met gemeente, projectontwikkelaars, organisaties of ondernemers. De projecten duren minstens vier maanden. We verdiepen ons, ontwerpen en co-creëren om te werken naar een concreet en gedragen resultaat.

Wij vinden het belangrijk dat wanneer wij aan een opdracht beginnen deze breed gedragen wordt. We putten het liefste uit lokale krachten en hebben altijd oog voor de betrokkenen waarmee we werken door ze mee . We geloven dat we op deze manier langdurige en daadwerkelijke impact kunnen maken.

Werkwijze

Wij zetten projecten altijd op naar aanleiding van een vraag of wens. We bepalen met de opdrachtgever het eindresultaat/doel. De fasering van onze projecten ziet er (vaak) als volgt uit:

 1. Verkennen van context 
 2. Inhoudelijk ontwerpen traject
 3. Organiseren/uitvoeren
 4. Nazorg en reflectie

Workshops

Wij ontwerpen onze workshops op maat, gericht op waar jij staat en wat jij nodig hebt. Er is tijdens de workshops veel ruimte om te brainstormen en praktijkgericht aan het werk te gaan. We delen zowel onze theoretische kennis, als onze eigen ervaringen uit de praktijk.

Wij bieden workshops op het gebied van:

 • Doelgroepgericht communiceren
 • Communicatie en marketing in de maatschappelijke sector
 • Branding en storytelling
 • Zichtbaarheid buurt & organisaties
 • Identiteit en imago

Bekijk onze workshops 

Advies

We geven advies en helpen je (her)starten, of verder op weg in je project, onderneming of organisatie. Dit doen we door middel van Zetjes. We bieden deze zogeheten Zetjes aan mensen en organisaties die actief zijn binnen / grenzend aan het sociaal-maatschappelijke of culturele veld.

Verder helpen we bij:

 • Een onderneming op willen zetten
 • Een nieuw project of initiatief willen starten 
 • Op zoek zijn naar vertaling van theorie naar de praktijk
 • Een bestaand project nieuwe energie in willen blazen
 • Fondsen willen aanvragen
 • Vrijwilligers willen vinden en aan zich binden

Wij ontwerpen en realiseren zetjes op maat

 • Op ‘buurtplekken’, door het verbinden van bewoners en/of professional en leefomgeving
 • Trajecten waarin we de burgerstem verenigen en vertolken (denk aan buurtplatforms)
 • De trajecten zijn empowerend en gericht op het stimuleren van eigenaarschap bij de eindgebruiker zodat deze na onze inzet ook duurzaam verder kunnen bouwen

Hierbij zetten we onze kennis en kunde in op het gebied van communicatie, ondernemerschap, organiseren en onderzoek en hebben we vooral een motiverende en faciliterende rol.

Evenementen

Wij organiseren en (eenmalige) events, als onderdeel van een groter (verbindings of placemaking-) project of op zichzelf staand. We bieden meer dan alleen de praktische organisatie (productie, programmering, communicatie), daar we altijd inzetten op verbinding en een sociaal-maatschappelijke meerwaarde.

Uitgangspunten van onze events:

 • Georganiseerd in co-creatie (waar mogelijk en wenselijk)
 • Doelgroepgericht (in opzet en communicatie)
 • Lokaal (geproduceerd en geprogrammeerd)

Bekijk onze evenementen 

Benieuwd wat we voor jou kunnen doen?
We drinken graag een keer koffie!