Implementatie van ‘De Driehoek’: een nieuw samenwerkingverband in Utrechtse Buurtcentra

– Deze opdracht is uitgevoerd door Eva en Fleur (toenmalig The Social Firm).
Looptijd opdracht: december 2016 – februari 2019

Door het introduceren van een nieuw tarievenbeleid rondom het huren van wijkaccommodaties in de gemeente Utrecht kwam er in 2014 ruimte voor een nieuw samenwerkingsverband genaamd: De Driehoek. De Driehoek wordt gevormd door de Stadsbedrijven, SMO (Sociaal Makel Organisatie) en beheergroep van de wijkaccommodaties. Zo wordt de verantwoordelijkheid om buurtcentra succesvol draaiende te houden, te zorgen voor een fijne sfeer en aan te sluiten bij behoeften en (potentiële) initiatieven en doelen van een wijk gedeeld en gedragen.

Eva en Fleur hebben verschillende rollen gehad in dit proces: aanjagen van het opzetten van het samenwerkingsverband in een pilotvorm, een onderzoek onder alle buurtcentra in de stad naar de samenwerkingsvorm en het bieden van advies en ondersteuning bij alle buurcentra in de stad.

“Implementatie van een nieuwe samenwerking in buurtcentra in Utrecht.”

“Implementatie van een nieuwe samenwerking in buurtcentra in Utrecht.”

Werkwijze en rollen


Pilot

Eva en Fleur hebben hebben een pilot gedraaid in Buurtcentrum de Leeuw in 2015 en een stedelijke bijeenkomst georganiseerd om kennis met elkaar te delen m.b.t. de Driehoek onder alle buurtcentra.

Onderzoek

Eva en Fleur gingen bij alle sociaal makel organisaties langs, bezochten de facilitair overleggen van Stadsbedrijven en hielden bij zes locaties in Utrecht een diepte-interview om met bestaande en (nog) niet bestaande Driehoeken om nog dieper in te kunnen gaan op randvoorwaarden en succesvoorwaarden van de Driehoek in Utrecht. In organiseerden zij hier een weer Stedelijke bijeenkomst over om breed kennis met elkaar te delen en de samenwerkingsvorm in co-creatie krachtig(er) te maken.

Advies en ondersteuning
Vanaf 2016 gaven Eva en Fleur bij buurtcentra door heel Utrecht ondersteuning en advies waar dit gewenst is, denk hierbij aan:

  • Meedenken over de start van de Driehoek in een bepaalde context
  • Advies over organisatiestructuren
  • 1-op-1 sparsessies rondom betrekken van gebruikers
  • Toelichting geven op de Driehoek in een gebruikersoverleg
  • Workshops geven waarin de visie/missie van de Driehoek wordt gevormd
  • Thema’s zoals zelfwerkzaamheid introduceren in de Driehoek
  • Tijdelijke procesbegeleiding 

Opbrengst

Ben je benieuwd naar de opbrengsten van de inzet van Eva en Fleur?

Onderzoek naar ‘Samenkracht in buurtcentrum de Leeuw’, 2015, in opdracht van de Gemeente Utrecht. Klik hier.

Onderzoek naar ‘De Driehoek’, 2016, in opdracht van de Gemeente Utrecht. Klik hier.

Werkwijze en rollen


Pilot

Eva en Fleur hebben hebben een pilot gedraaid in Buurtcentrum de Leeuw in 2015 en een stedelijke bijeenkomst georganiseerd om kennis met elkaar te delen m.b.t. de Driehoek onder alle buurtcentra.


Onderzoek

Eva en Fleur gingen bij alle sociaal makel organisaties langs, bezochten de facilitair overleggen van Stadsbedrijven en hielden bij zes locaties in Utrecht een diepte-interview om met bestaande en (nog) niet bestaande Driehoeken om nog dieper in te kunnen gaan op randvoorwaarden en succesvoorwaarden van de Driehoek in Utrecht. In organiseerden zij hier een weer Stedelijke bijeenkomst over om breed kennis met elkaar te delen en de samenwerkingsvorm in co-creatie krachtig(er) te maken.

Advies en ondersteuning 

Vanaf 2016 gaven Eva en Fleur bij buurtcentra door heel Utrecht ondersteuning en advies waar dit gewenst is, denk hierbij aan:
– Meedenken over de start van de Driehoek in een bepaalde context
– Advies over organisatiestructuren
– 1-op-1 sparsessies rondom betrekken van gebruikers
– Toelichting geven op de Driehoek in een gebruikersoverleg
– Workshops geven waarin de visie/missie van de Driehoek wordt gevormd
– Thema’s zoals zelfwerkzaamheid introduceren in de Driehoek
– Tijdelijke procesbegeleiding

 

Opbrengst

Ben je benieuwd naar de opbrengsten van de inzet van Eva en Fleur?

Onderzoek naar ‘Samenkracht in buurtcentrum de Leeuw’, 2015, in opdracht van de Gemeente Utrecht. Klik hier.

Onderzoek naar ‘De Driehoek’, 2016, in opdracht van de Gemeente Utrecht. Klik hier.