Ondersteuning Wijkwijzer Noordoost

Deze opdracht is uitgevoerd door Eva en Fleur  (vanuit toenmalig The Social Firm).
Looptijd opdracht: Oktober 2019 – juni 2020

De Wijkwijzer Noordoost is een wijkinformatiepunt waar bewoners uit de buurt meer informatie kunnen krijgen. Bewoners van de verschillende buurten van Utrecht Noordoost kunnen zo hun weg vinden naar diensten en activiteiten geleid door vrijwilligers, bewonersinitiatieven, professionele voorzieningen en zelfstandige professionals/ ondernemers (ZZP-ers) dichtbij.

In opdracht van de Wijkwijzer Noordoost hebben we gewerkt aan het activeren van het platform en het opzetten van een community om dit platform te gaan dragen.

Zie: www.wijkwijzernoordoost.nl​

“Hier vind je alles wat er speelt in jouw wijk. ”

Werkwijze

We zijn in dit project aanjagers en adviseurs geweest. Elke vrijdag sloten we aan bij het gezamenlijk werkmoment om hier stappen te maken. We hebben toegewerkt naar een positionering, vrijwilligersvacatures, community bijeenkomsten en bijgedragen aan teamvorming.

Werkwijze

We zijn in dit project aanjagers en adviseurs geweest. Elke vrijdag sloten we aan bij het gezamenlijk werkmoment om hier stappen te maken. We hebben toegewerkt naar een positionering, vrijwilligersvacatures, community bijeenkomsten en bijgedragen aan teamvorming.

Foto’s

Foto’s

Testimonial

  • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

    Naam auteur