Participatie het ‘Groene Lint’ in Overvecht

Deze opdracht wordt uitgevoerd door Eva, samen met Barbara van AllOne
Looptijd opdracht:  Maart 2021 – heden

 🌿Het Groene Lint in Overvecht
Sinds maart is Eva aan de slag met participatie rondom ‘Het Groene Lint’ in Overvecht, in opdracht van de gemeente Utrecht. Samen met Barbara trekt ze de buurt in om bewoners zoveel mogelijk zeggenschap te geven over de ontwikkeling van de ruimte in hun leefomgeving. Te beginnen bij de binnenhoven tussen de Gambia- Kwango- Zebra- Kasai- Klipspringer- en Tafelbergdreef.
🌿 Groene Lint, wat is dat?
Het Groene Lint is het gebied tussen Park de Gagel naar Park de Watertoren. Een lint van groene plekken waar ruimte is voor inspanning, ontspanning en ontmoeting.

Meedoen of vragen? Neem contact op met Eva: eva@thesocialcollective.nl of WhatsApp op 06 810 202 58.

Het Groene Lint wordt ingezet als methode voor gezonde verstedelijking. Een experimentele combinatie van fysiek en sociaal, gevarieerdere beplanting, biodiver­siteit en ecologische kwaliteit, met nieuwe beheerafspraken. Het draagt bij aan een gezonder Overvecht doordat het uitnodigt tot bewegen, mensen bij elkaar brengt en de leefomgeving verbetert.
Maart-september 2021

In deze periode hebben we ingezet op netwerken, netwerken, en nog eens netwerken. Gezichten en namen leren kennen, voelen wat er speelt in de leefwereld van bewoners rondom deze plekken. Gehoor geven aan wensen van die vrij gemakkelijk te realiseren zijn zoals moestuinbakken, bankjes & activiteiten. De kennis en het netwerk dat we opdoen gebruiken we voor de volgende plekken binnen het Groene Lint.

September 2021
In september vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats. We zijn in gesprek gegaan over de inrichting van de binnenhoven. Met deze input is een eerste concept ontwerp gemaakt voor de binnenhoven. Deze is in oktober gepresenteerd in een portiek, waar bewoners langs konden komen. Ook is het ontwerp huis aan huis verspreid. Bewoners kunnen laten weten wat ze van het ontwerp vinden door te mailen, bellen of een (voice)bericht te sturen via WhatsApp.

2022

Door kleinschalige experimenten met picknickbanken, een moestuin­ bak, een bibliotheekkast en bijzondere beplanting en bloembollen langs de Carnegiedreef en Zamenhofdreef is in 2021 gestart met de ambitie van het Groene Lint door de wijk.

In de eerste helft van 2022 starten we met de hoven aan de Carnegiedreef, onderzoeken we hoe we met verschillende partijen, zoals de bibliotheek, kleine verbeteringen kunnen uitvoeren langs de route. In de tweede helft van 2022 starten we bij de hoven aan de Zamenhofdreef. We sluiten ook aan bij andere projecten, zoals de verbetering van het plein bij winkelcentrum Gagelhof en groencompensatie (herplanten van groen wat gekapt moest worden) van de Ivoordreef. Zo willen we het Groene Lint inzetten als methodiek voor gezonde verstedelijking. Een test om te kijken wat er fysiek en sociaal gebeurt. Met veel meer verschillende soorten beplanting, met meer biodiversiteit en ecologische kwaliteit, en met een nieuwe manier om het te beheren. En als de test aanslaat kan het ook op andere plaatsen in Overvecht ingezet worden.

To be continued!

“Groene plekken waar je kunt wandelen, ontspannen, spelen, sporten, tuinieren en ontmoeten”

Onze aanpak

We willen dat mensen verbonden zijn met hun leefomgeving, daarom betrekken we nu in de eerste instantie bewoners bij het (her)ontwerpen van de binnenhoven. Dit doen we op een zo persoonlijke een laagdrempelige manier mogelijk. Door:

 • Op verschillende momenten aanwezig te zijn, op straat, en mensen aan te spreken,
 • Persoonlijk bereikbaar te zijn via verschillende kanalen, mail, app, telefoon,
 • Uit te leggen hoe het proces in elkaar zit en waarom bepaalde keuzes gemaakt worden,
 • Voor elke bijeenkomst en voor het geven van input altijd deur aan deur de flyeren

We vinden het belangrijk dat

 • Iedere bewoner gehoord en serieus genomen wordt,
 • Bewonersbijeenkomsten leuke momenten zijn, om wederzijds vertrouwen te creëren en elkaar te leren kennen,
 • Quick wins binnen twee maanden te realiseren zijn,
 • We zoveel mogelijk werkgelegenheid stimuleren in de wijk, dus waar mogelijk lokale ondernemers inschakelen. 

Meer weten?

In onze participatie en placemaking trajecten verdiepen we ons in de wijk waar we zijn, we hebben oog voor wensen, kansen en gevoeligheden die er zijn door onze persoonlijke aanpak. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Werkwijze en rol TSC

Opbrengst/uitkomst/output

Foto’s

Foto’s

Testimonial

 • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

  Naam auteur