Participatie het ‘Groene Lint’ in Overvecht

Deze opdracht wordt uitgevoerd door Eva, samen met Barbara van AllOne
Looptijd opdracht:  Maart 2021 – heden

 🌿Het Groene Lint in Overvecht
Sinds maart is Eva aan de slag met participatie rondom ‘Het Groene Lint’ in Overvecht, in opdracht van de gemeente Utrecht. Samen met Barbara trekt ze de buurt in om bewoners zoveel mogelijk zeggenschap te geven over de ontwikkeling van de ruimte in hun leefomgeving. Te beginnen bij de binnenhoven tussen de Gambia- Kwango- Zebra- Kasai- Klipspringer- en Tafelbergdreef.
🌿 Groene Lint, wat is dat?
Het Groene Lint is de gezamenlijke tuin van Overvecht, gemaakt voor en door inwoners van de wijk. Het gebied loopt van Park de Gagel naar Park de Watertoren. Er is in 2020 een uitgebreid onderzoek gedaan in de wijk door Stipo (lees hier meer):“Mensen gaan naar buiten als een plek aantrekkelijk is. Maar wat creëert nu aantrekkelijke plekken? En wat maakt het Groene Lint aantrekkelijk voor al die verschillende Overvechters?” Met de antwoorden op deze vragen zijn wij nu gestart met participatie in een specifiek gebied binnen het Groene Lint.
Maart-september 2021

In deze periode hebben we ingezet op netwerken, netwerken, en nog eens netwerken. Gezichten en namen leren kennen, voelen wat er speelt in de leefwereld van bewoners rondom deze plekken. Gehoor geven aan wensen van die vrij gemakkelijk te realiseren zijn zoals moestuinbakken, bankjes & activiteiten. De kennis en het netwerk dat we opdoen gebruiken we voor de volgende plekken binnen het Groene Lint.

September 2021
In september vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats. We zijn in gesprek gegaan over de inrichting van de binnenhoven. Met deze input is een eerste concept ontwerp gemaakt voor de binnenhoven. Deze is in oktober gepresenteerd in een portiek, waar bewoners langs konden komen. Ook is het ontwerp huis aan huis verspreid. Bewoners kunnen laten weten wat ze van het ontwerp vinden door te mailen, bellen of een (voice)bericht te sturen via WhatsApp.

 

To be continued!

“De gezamenlijke tuin van Overvecht.”

Onze aanpak

We willen dat mensen verbonden zijn met hun leefomgeving, daarom betrekken we nu in de eerste instantie bewoners bij het (her)ontwerpen van de binnenhoven. Dit doen we op een zo persoonlijke een laagdrempelige manier mogelijk. Door:

 • Op verschillende momenten aanwezig te zijn, op straat, en mensen aan te spreken,
 • Persoonlijk bereikbaar te zijn via verschillende kanalen, mail, app, telefoon,
 • Uit te leggen hoe het proces in elkaar zit en waarom bepaalde keuzes gemaakt worden,
 • Voor elke bijeenkomst en voor het geven van input altijd deur aan deur de flyeren

We vinden het belangrijk dat

 • Iedere bewoner gehoord en serieus genomen wordt,
 • Bewonersbijeenkomsten leuke momenten zijn, om wederzijds vertrouwen te creëren en elkaar te leren kennen,
 • Quick wins binnen twee maanden te realiseren zijn,
 • We zoveel mogelijk werkgelegenheid stimuleren in de wijk, dus waar mogelijk lokale ondernemers inschakelen. 

Meer weten?

In onze participatie en placemaking trajecten verdiepen we ons in de wijk waar we zijn, we hebben oog voor wensen, kansen en gevoeligheden die er zijn door onze persoonlijke aanpak. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Werkwijze en rol TSC

Opbrengst/uitkomst/output

Foto’s

Foto’s

Testimonial

 • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

  Naam auteur
Eva en Rachella voor The Cube Overvecht