Sint Maarten viering

Uitvoering door Rachella en Eva
Looptijd opdracht: februari 2022 – december 2024

Op 11 november 2022 vond de XL editie van de Utrechtse Sint Maarten Parade plaats; een sfeervol evenement boordevol licht, lampionnen en muziek. Er liepen maar liefst 1500 deelnemers mee uit 10 verschillende wijken en er stonden 23.000 kijkers langs de kant. Ook werden de Vuren van Sint Maarten georganiseerd, waaronder een in Overvecht.

The Social Collective werkte al in 2022 aan het project mee in de rol van wijkproducent voor de wijken Noordoost, Noordwest en Overvecht. Dankzij het grote succes van de het project en de impact van het Vuur evenement hebben wij in 2023 wederom een Vuur van Sint Maarten georganiseerd in het Noorden van Utrecht. Ook voor 2024 staat er een breed Sint Maarten evenement gepland.

Het project
Het Vuur van Sint Maarten is een evenement waarbij samenkomen, ontmoeting en het bieden van een podium aan kunst en cultuur uit de wijken centraal staat, maar dat tegelijk ruimte biedt aan maatschappelijke initiatieven. Het is zo opgezet dat het aantrekkelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen, met een sterk en verrassend programma.

Er wordt ingezet op het vormen en betrekken van wijkcoalities: actieve bewoners, initiatieven, professionals en organisaties die mee doen aan de viering van Sint Maarten. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan de parade, bijvoorbeeld middels het maken van kunst (lichtsculpturen, performances, muziek) of simpelweg gewoon door mee te denken, mee te lopen of ruimte te bieden.

(Onder programma verstaan wij niet alleen de podiumprogrammering van het Vuur wijkevent, maar ook de creatieve uitingen en deelname aan de stedelijke parade en de diverse maakplaatsen voor lichtsculpturen & lampionnen etc.)

Onze aanpak

  • Opzetten en betrekken van wijkcoalities; persoonlijke aanpak, wijkbijeenkomsten, meedoen vanuit kunnen en willen, betrokkenen meenemen in het (maak en organisatie)proces
  • Vormen van gezamenlijke visie; o.a. qua uitstraling, bereik, inhoud en programma
  • Ontwikkelen van een krachtig en laagdrempelig programma (op basis van de gezamenlijke visie) – kaders stellen, acts boeken, waar nodig sturen op vorm en inhoud
  • Bewaken van en sturen op budget, afspraken en randvoorwaarden
  • Productie en praktische organisatie voor de (lichtsculptuur)werkplaatsen, workshops, bijeenkomsten, Vuur evenement en deel van de XL Parade
  • Communicatie; gericht, persoonlijk – zowel online als offline
  • Betrekken van ambassadeurs en sleutelfiguren uit de wijken, ruimte bieden voor input, kritiek en al dat nodig is om tot een fijne samenwerking te komen

Werkwijze en rol TSC

Opbrengst/uitkomst/output

Foto’s

Testimonial

  • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

    Naam auteur