Versterken zelfbeheer buurthuis De Nieuwe Jutter

Deze opdracht is uitgevoerd door Eva (vanuit toenmalig The Social Firm).
Looptijd opdracht: maart 2020 – oktober 2020

De Nieuwe Jutter (DNJ) is al ruim 11 jaar in zelfbeheer. Met succes, het eigenaarschap is groot en DNJ draait goed. Momenteel zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen en veranderingen gaande. Hierdoor is er behoefte aan een onderzoek hoe het zelfbeheer richting de toekomst kan worden versterkt. Aan Dwarsverband is gevraagd wat zij kan betekenen qua procesbegeleiding en/of het ontsluiten van (ervarings)kennis op het gebied van coördinatie/begeleidingsmodellen voor zelfbeheer.”

Tijdens dit project heeft Eva in opdracht van DNJ en Dwarsverband zich vanuit The Social Firm ingezet als procesbegeleider. Vanuit gesprek en bijeenkomst met beheerders en bestuurders hebben we toe gewerkt naar een gezamenlijke visie en verdere werkwijze.

De Nieuwe Jutter is een bruisend buurtcentrum in de wijk waar iedereen uit Rivierenwijk, Dichterswijk en omgeving zich welkom voelt.”

Versterken zelfbeheer buurthuis De Nieuwe Jutter

Deze opdracht is uitgevoerd door Eva (vanuit toenmalig The Social Firm).
Looptijd opdracht: maart 2020 – oktober 2020

De Nieuwe Jutter (DNJ) is al ruim 11 jaar in zelfbeheer. Met succes, het eigenaarschap is groot en DNJ draait goed. Momenteel zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen en veranderingen gaande. Hierdoor is er behoefte aan een onderzoek hoe het zelfbeheer richting de toekomst kan worden versterkt. Aan Dwarsverband is gevraagd wat zij kan betekenen qua procesbegeleiding en/of het ontsluiten van (ervarings)kennis op het gebied van coördinatie/begeleidingsmodellen voor zelfbeheer.”

Tijdens dit project heeft Eva in opdracht van DNJ en Dwarsverband zich vanuit The Social Firm ingezet als procesbegeleider. Vanuit gesprek en bijeenkomst met beheerders en bestuurders hebben we toe gewerkt naar een gezamenlijke visie en verdere werkwijze.

De Nieuwe Jutter is een bruisend buurtcentrum in de wijk waar iedereen uit Rivierenwijk, Dichterswijk en omgeving zich welkom voelt.”

Werkwijze en rol

Bij dit traject had Eva de rol van procesbegeleider en onderzoeker. De kennis en ervaring van zowel Eva en Dwarsverband heeft tot een mooie samenwerking geleid met de beheergroep en het bestuur van het buurtcentrum. De volgende stappen zijn ondernomen:

 • Na een gezamenlijke kennismaking is Eva met elke beheerder en bestuurder persoonlijk in gesprek gegaan. Hiervoor is een topiclijst gebruikt als leidraad.
 • Van deze gesprekken is een samenvatting gemaakt. Dit gaf een helder beeld van kansen en knelpunten rondom het zelfbeheer en de interne organisatie.
 • De samenvatting is gepresenteerd en besproken met alle belanghebbenden. Vanuit dit gesprek zijn de belangrijkste thema’s gekozen waar mee verder te gaan in werkgroepen.

Door de persoonlijke band die is ontstaan, konden we de diepte in gaan en is er ruimte geweest voor emoties.

Opbrengsten

Het doel van dit project was het versterken van zelfbeheer. Omdat het proces is vormgegeven met de beheergroep zijn ze zich meer eigenaar gaan voelen van het vervolgproces. Ze zien wat er nodig is om het buurthuis voor langere tijd te laten bestaan. Denk aan:

 • Het aantrekken van een coördinator
 • Werven van nieuwe vrijwilligers en deze verwelkomen
 • Nieuwe vorm zoeken voor de beheergroep

Met een warm hart voor de beheergroep kijken we vol vertrouwen naar de toekomst van dit buurthuis!

Werkwijze en rol

Bij dit traject had Eva de rol van procesbegeleider en onderzoeker. De kennis en ervaring van zowel Eva en Dwarsverband heeft tot een mooie samenwerking geleid met de beheergroep en het bestuur van het buurtcentrum. De volgende stappen zijn ondernomen:

 • Na een gezamenlijke kennismaking is Eva met elke beheerder en bestuurder persoonlijk in gesprek gegaan. Hiervoor is een topiclijst gebruikt als leidraad.
 • Van deze gesprekken is een samenvatting gemaakt. Dit gaf een helder beeld van kansen en knelpunten rondom het zelfbeheer en de interne organisatie.
 • De samenvatting is gepresenteerd en besproken met alle belanghebbenden. Vanuit dit gesprek zijn de belangrijkste thema’s gekozen waar mee verder te gaan in werkgroepen.

Door de persoonlijke band die is ontstaan, konden we de diepte in gaan en is er ruimte geweest voor emoties.

Opbrengsten

Het doel van dit project was het versterken van zelfbeheer. Omdat het proces is vormgegeven met de beheergroep zijn ze zich meer eigenaar gaan voelen van het vervolgproces. Ze zien wat er nodig is om het buurthuis voor langere tijd te laten bestaan. Denk aan:

 • Het aantrekken van een coördinator
 • Werven van nieuwe vrijwilligers en deze verwelkomen
 • Nieuwe vorm zoeken voor de beheergroep

Met een warm hart voor de beheergroep kijken we vol vertrouwen naar de toekomst van dit buurthuis!

Foto’s

Testimonial

 • Hier komt nog een testemonial van de social buurtmarkt

  Naam auteur
Buurtborrel Buurtcomite STALAU