Sociale krachten in Edam-Volendam

We hebben samen met kennis- en adviesbureau JSO onderzoek gedaan naar de bestaande voorzieningen, samenwerkingen en krachten in de gemeente. Door kleine stappen te zetten, regelmatig terug te blikken en gebruik te maken van de Appreciative Inquiry methode, werkten we iteratief en zijn we volgens de waarderende aanpak in gesprek geweest met stakeholders en bewoners. 

Samen leren, met een interne- en externe leerloep waarbij stakeholders, ambtenaren en bewoners verbonden waren, stond in het project centraal. ​Op basis van de opgehaalde input en middels co-creatie met ambtenaren, ontwikkelden we een werkwijze die gedragen en gefaciliteerd zal worden vanuit de gemeente.

“Als gemeente (samen met ambtenaren) willen wij  een aanpak ontwikkelen voor (de faciliterende rol van) de gemeente in de buurt en met bewoners, zodat bewoners elkaars en eigen sociale krachten kunnen versterken.”

Werkwijze en rol TSC

Opbrengst/uitkomst/output

Werkwijze en rol TSC

Opbrengst/uitkomst/output

Foto’s

Foto’s

Testimonial

  • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

    Naam auteur