Verbindingstraject Plan Einstein de Pahud

Deze opdracht wordt uitgevoerd door Eva en Rachella
Looptijd opdracht: Januari – december 2023

De Pahud is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en bewoners van Plan Einstein (Utrechtse jongeren en azc bewoners) om elkaar te ontmoeten, mee te doen met workshops en activiteiten of om gewoon een kopje koffie te drinken.

The Social Collective zet zich in voor verbinding en uitwisseling tussen azc bewoners en buurbewoners en aanbod uit de wijk. Als aanvulling op de inzet vanuit o.a. Welkom in Utrecht en andere Plan Einstein partners.

Ons doel is het bijdragen aan sociale samenhang en de connectie met de wijk. Vanuit de Pahud naar buiten, maar ook vanuit de wijk naar de Pahud.

Wij organiseren een aantal events en zetten ons in voor activiteiten en wijkgerichte projecten, onder andere middels communicatie vanuit en naar partners & bewoners van Plan Einstein en de rest van de wijk.

Je kunt ma t/m vr tussen 10.00 – 16.00 uur binnenlopen op de Pahud de Mortangesdreef 61 (naast het azc).

Onze aanpak

We kijken naar het bestaande aanbod in de wijk en de kansen die er liggen op het gebied van co-creatie en samenwerking met zowel huidige als nieuwe partnerorganisaties en brengen dit duidelijk in kaart.

Programma 
We kijken naar aanvullingen op het bestaande Plan Einstein programma en zetten in op uitwisseling met andere organisaties en locaties in de wijk, zoals wijkcultuurplekken, buurtcentra, dagbestedingsplekken en ruimtes programma voor vrijwilligers etc. Uitgangspunten binnen onze programma-aanpak:

 • Invulling vanuit en met lokale partijen
 • Ruimte voor ideeën vanuit de buurt
 • Koppeling maken bestaande activiteiten en programma in de wijk en sta

Wij organiseren de reguliere activiteiten niet zelf (met uitzondering van eventuele grotere events en andere speciale gelegenheden) maar bieden voornamelijk ondersteuning aan partijen die dit al doen.

Inhoudelijke thematiek van het programma aanbod:

 • Werk en ondernemerschap
 • Vrijwilligerswerk en participatie
 • Creativiteit
 • Educatie en taal
 • Spelen en sport
 • Ontmoeting en eten

Communicatie
Communicatie is gericht op het bekendmaken van programma van de Pahud bij partners en bewoners in de wijk. We zetten in op persoonlijke communicatie en richten hier zowel online als offline kanalen voor in. We werken met een huisstijl die opvalt en herkenbaar is.

Meer weten?
In onze trajecten verdiepen we ons in de wijk waar we zijn, we hebben oog voor wensen, kansen en gevoeligheden die er zijn door onze persoonlijke aanpak. Zo komen we altijd tot een gedragen en gemotiveerd eindresultaat. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Werkwijze en rol TSC

Opbrengst/uitkomst/output

Foto’s

Foto’s

Testimonial

 • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

  Naam auteur