Participatief onderzoek huurders SSS-dreven (Overvecht)

De SSS-dreven is een gebied van 3 hoge flats in de Utrechtse wijk Overvecht. We zijn hier op eigen initiatief een participatief onderzoek gestart omdat we zagen dat er veel inzet was van professionele partijen en er kansen lagen voor meer samenwerking. Om zo bewoners op een positieve manier te kunnen betrekken bij hun leefomgeving, niet vanuit ‘hulp’ of een probleem, maar met een positieve benadering.

Er was binnen het gebied van de SSS-dreven sprake van meervoudige problematiek, van vervuiling van de omgeving, tot burenoverlast en een vergroot gevoel van onveiligheid.

Werkwijze en rol TSC

We deden onderzoek naar de interventies, aanpak en samenwerkingen bij en rondom de SSS-dreven, om te kijken waar knelpunten zitten, wat werkt en waar wij als collectief een bijdrage kunnen leveren, op een laagdrempelige en creatieve manier. 

Opbrengst/uitkomst/output

De eerste insteek van het onderzoek was het ontwikkelen van een methodiek om te zorgen dat mensen vaker hun flat uitkomen en meer betrokken raken bij hun directe leefomgeving. Uiteindelijk merkte we dat de betrokken partijen allemaal hun eigen methodes en visie hebben waardoor het aanbieden van een nieuwe methode niet zou aansluiten. We hebben geadviseerd om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en projectmatig, met een positieve benadering  bepaalde ‘problemen’ op te pakken om zo het woongeluk en de betrokkenheid van bewoners te vergroten. Dit is (zonder ons) in het vervolg ook gebeurt.

Werkwijze en rol TSC

We deden onderzoek naar de interventies, aanpak en samenwerkingen bij en rondom de SSS-dreven, om te kijken waar knelpunten zitten, wat werkt en waar wij als collectief een bijdrage kunnen leveren, op een laagdrempelige en creatieve manier. 

Opbrengst/uitkomst/output

De eerste insteek van het onderzoek was het ontwikkelen van een methodiek om te zorgen dat mensen vaker hun flat uitkomen en meer betrokken raken bij hun directe leefomgeving.

Foto’s

Foto’s

Testimonial

  • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

    Naam auteur