Participatief onderzoek huurders SSS-dreven (Overvecht)

Deze opdracht is uitgevoerd door Rachella en Eva.
Looptijd opdracht: oktober 2018 – september 2019

De SSS-dreven is een gebied van 3 hoge flats in de Utrechtse wijk Overvecht. We zijn hier op eigen initiatief een traject gestart omdat we zagen dat er sprake was van meervoudige problematiek (vervuiling, gevoel van onveiligheid, geluidsoverlast) en veel inzet was van professionele partijen. Inzet die erg gericht was op conflict en wat onderling af en toe schuurde. Wij zagen kans om middels participatief onderzoek bewoners op een positievere manier te kunnen betrekken bij hun leefomgeving, niet vanuit ‘hulp’ of een probleem, maar juist met een positieve benadering.

Werkwijze en rol TSC

Wij onderzochten de interventies, aanpak en samenwerkingen bij en rondom de SSS-dreven, om te kijken waar knelpunten zitten, wat werkt en waar wij als collectief een bijdrage kunnen leveren, op een laagdrempelige en creatieve manier. 

Opbrengst/uitkomst/output

De eerste insteek van het onderzoek was het ontwikkelen van een methodiek om te zorgen dat mensen vaker hun flat uitkomen en meer betrokken raken bij hun directe leefomgeving.

Uiteindelijk verschoof deze focus naar de betrokken partijen, omdat wij merkten we dat deze clubs allemaal hun eigen methodes en visie hebben waardoor het aanbieden van een nieuwe methode niet aansloot. We hebben geadviseerd om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en projectmatig, met een positieve benadering  bepaalde ‘problemen’ op te pakken om zo het woongeluk en de betrokkenheid van bewoners te vergroten.

Om hier een voorzet in te geven hebben we in samenwerking met een designer een magazine vormgegeven om te maken met, en te verspreiden onder de buurtbewoners.

Opbrengst/uitkomst/output

De eerste insteek van het onderzoek was het ontwikkelen van een methodiek om te zorgen dat mensen vaker hun flat uitkomen en meer betrokken raken bij hun directe leefomgeving.

Uiteindelijk merkten we dat de betrokken partijen allemaal hun eigen methodes en visie hebben waardoor het aanbieden van een nieuwe methode niet aansluit. We hebben geadviseerd om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en projectmatig, met een positieve benadering  bepaalde ‘problemen’ op te pakken om zo het woongeluk en de betrokkenheid van bewoners te vergroten.

Om hier een voorzet in te geven hebben we in samenwerking met een designer een magazine vormgegeven om te maken met, en te verspreiden onder de buurtbewoners.

Opbrengst/uitkomst/output

De eerste insteek van het onderzoek was het ontwikkelen van een methodiek om te zorgen dat mensen vaker hun flat uitkomen en meer betrokken raken bij hun directe leefomgeving.

Foto’s

Foto’s

Testimonial

  • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

    Naam auteur