Revive Overvecht

Er bestaat een overweldigend aantal cursussen, clubs en laagdrempelige ontmoetingsgroepen in buurtcentra en ontmoetingsplekken in de wijk Overvecht. Deze activiteiten zijn meestal gericht op taal en ontmoeting, een concrete hulpvraag of ontspanning – met de nadruk op kwetsbare bewoners.
Er miste echter een gericht aanbod voor vrouwen uit diverse culturele achtergronden en diverse sociaal economische lagen, gericht op empowerment en bewustwording.

“Je hoeft het niet alleen te doen.” Een Women Empowerment project in de wijk Overvecht waar vrouwen zelf de programmering bepalen.”

Werkwijze en rol TSC

In 2018 en 2019 heeft Fleur van Ijperen vanuit The Social Collective samen met Lifecoach Nadoua Dahmane en een zestal ambassadeurs (vrijwilligers) een jaar lang mooie conferenties mogen organiseren die vrouwen van tientallen verschillende culturen in Overvecht met elkaar hebben gebonden. In het proces is The Social Collective verantwoordelijk geweest voor storytelling, co-creatie programmering van de conferenties (n.a.v. het behoefteonderzoek) en training van ambassadeurs op het gebied van communicatie en communitymanagement. We hebben de groeiprocessen van deelnemers in kaart gebracht en hen begeleid in de verdere ontwikkeling.

Opbrengst/uitkomst/output

De deelnemers maakten in een jaar tijd een gigantische groei door op de leefgebieden waar de conferentie over gingen: gezondheid, economische zelfstandigheid, persoonlijke ontwikkeling en relaties.

Werkwijze en rol TSC

In 2018 en 2019 heeft Fleur van Ijperen vanuit The Social Collective samen met Lifecoach Nadoua Dahmane en een zestal ambassadeurs (vrijwilligers) een jaar lang mooie conferenties mogen organiseren die vrouwen van tientallen verschillende culturen in Overvecht met elkaar hebben gebonden. In het proces is The Social Collective verantwoordelijk geweest voor storytelling, co-creatie programmering van de conferenties (n.a.v. het behoefteonderzoek) en training van ambassadeurs op het gebied van communicatie en communitymanagement. We hebben de groeiprocessen van deelnemers in kaart gebracht en hen begeleid in de verdere ontwikkeling.

Opbrengst/uitkomst/output

De deelnemers maakten in een jaar tijd een gigantische groei door op de leefgebieden waar de conferentie over gingen: gezondheid, economische zelfstandigheid, persoonlijke ontwikkeling en relaties.

Foto’s

Foto’s

Testimonial

  • Hier komt nog een testemonial van Revive Overvecht

    Naam auteur